TAKİPTALEBİ.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Aşağıdaki sözleşme, www.takiptalebi.com servisleri için üyelik koşullarını ve kullanma esaslarını belirler. Keops Yazılım Bilişim Tur. Org. ve Tic. Ltd. Şti. ( Sözleşmede Keops Yazılım olarak yer alacaktır ) bu sözleşme şartlarına uyulmadığı takdirde, bireylerin üyeliklerini dondurma veya tamamen iptal etme hakkını muhafaza eder. Her üye aşağıdaki anlaşmanın bütün şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

1. TAKIPTALEBI.COM ÜYELİĞİ

1.1. Üyelik


Takiptalebi.com avukatların, icra takip taleplerini ( ÖRNEK NO: 1) ve buna bağlı ödeme ve icra emirlerini internet üzerinden UYAP’ a uygun olarak hazırlayabilmelerini sağlar. Üyelik ücretini ödeyen avukatlar Takiptalebi.com'a üye olurlar.

o Takiptalebi.com sitesinde sağlanan servislerin tümünden yararlanabilmek için avukatların Üye olmaları gerekmektedir.

o Üyelik bir yıl için geçerlidir. Üye isterse her yıl üyeliğini yenileyebilecektir.

o Üyelik, üyenin kayıt olduğu tarihte başlar, bir yıl sonra son bulur.

o Üyelik ücreti yıllık K.D.V. Dahil 320 TL dir.

o Takiptalebi.com üyelik ücreti her yıl Keops Yazılım tarafından belirlenir.

o Üyelik süresi sona erdiğinde, yenileme işlemini gerçekleştirmeyen üyelere verilen hizmet sistem tarafından otomatik olarak durdurulur. Üyeliğin sona ermesinden 6 ay sonra üyenin kullanıcı hesabı silinir. Üyenin kayıtlı tüm verileri üyelik tarihinin bitiminden itibaren 6 ay saklanır. 6 ayın bitiminde sistem tarafından otomatik olarak silinir.
Keops Yazılım kişiye özel yedek hizmeti sunmamaktadır. Bu durumda üyeler, eğer isterlerse üyelik süreleri dolmadan önce her türlü kişisel yedeklerini kendileri almalıdırlar.

o Üyelik hiçbir şekilde üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiye devredilemez, kiralanamaz veya bedelli/bedelsiz kullanımına sunulamaz.

1.2. Kayıt

o Takiptalebi.com üyeliği için avukatların, www.takiptalebi.com adresinden online olarak üyelik işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

o Tüm Takiptalebi.com üyelerinin geçerli ve sürekli bir e-posta adresine sahip olmaları zorunludur. Geçersiz e-posta adresi olan üyelere e-posta ile yapılan duyurular gönderilemez.

o Bireyler kayıt sırasında temel kişisel bilgilerini sisteme doğru ve eksiksiz girmekle yükümlüdür.

o Kayıt sonunda her kullanıcı için bir üye numarası ve şifre otomatik olarak atanır. Bu bilgiler üyenin e-posta adresine gönderilir.

1.3. KAPSAM

Üyeler sadece kendi kullanıcı hesaplarına ilişkin bilgilere ve içeriğe erişebilirler.

1.4. ÖDEME

1.4.1 Ödeme Seçenekleri


o Kredi Kartı ile online olarak ödeme yapılabilir.

o Takiptalebi.com tarafindan belirtilen banka hesaplarına havale / EFT yolu ile ödeme yapılabilir.

o Takiptalebi.com 'un anlaşmalı olduğu kurumlardan üyelik sağlayan hazır Takiptalebi.com paketleri satın alınabilir ve pin kod girişi ile üyelik başlatılabilir.

1.4.2. Kredi Kartı İşlemleri

o Kredi kartı ile yapılacak ödemelerde Takiptalebi.com üyeden kredi kartı ve fatura bilgisi talep eder.

o Güvenlik ilkeleri gereğince, üyelerin kredi kartı bilgileri Takiptalebi.com tarafından görülemez ve saklanmaz, doğrudan anlaşmalı bankaların e-ticaret sistemlerine gönderilir.

o Kredi kartı işlemlerinde güvenli iletişim kanalları ( SSL ) kullanılır.

1.4.3. Cayma Hakkı

o Üye, üyelik başlangıç tarihinden itibaren ilk 7 gün içerisinde hiçbir sebep belirtmeden telefon, faks veya e-posta yollarından biri ile Keops Yazılım'a bildirimde bulunarak üyeliğini iptal edebilir. Keops Yazılım bildirim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde üyenin ödemiş olduğu ücreti iade eder.

o Üyelik başlangıç tarihinden itibaren 7 günden fazla süre geçmesi durumunda, Üye iade talebinde bulunamaz ve Keops Yazılım tarafından hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmaz.

1.5. Üyeliğin Dondurulması veya Sona Erdirilmesi

Aşağıda belirtilen durumlarda bireyin üyeliği dondurulabilir veya sona erdirilir. Üyeliği dondurulan ya da silinen üyenin ücreti hiçbir şekilde iade olunmaz.

o Üyenin talebi üzerine,

o Site ilkelerine aykırı tavır ve davranışların tespit edilmesi durumunda,

o Üye numarası ve şifrenin başka şahıslara verildiğinin tespit edilmesi durumunda,

o Geçersiz e-posta adresi tespit edilmesi durumunda,

o T.C. Kanunlarına aykırı davranışlar ve bilişim suçu işlenmesi durumunda.

Türk Ceza Kanunu’ nun Bilişim Alanında Suçlar başlığı altında düzenlediği bilgisayar programını ele geçirme, çoğaltma, sistem verilerini yok etme veya değiştirme, delil tahrifi konularında aynı kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

2. GİZLİLİK İLKESİ

o Üyelerin başvuru sırasında veya daha sonra verdiği her türlü kişisel bilgiler sistemde saklanır ve gizlidir. İşbu bilgiler 3. şahıs, kurum ve kuruluşlara açıklanmaz.

3. ÜYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

o Üyeler; Takiptalebi.com üyeliği sırasında verdiği bilgilerin doğru olduğunu, bilgilerin hatalı veya noksan verilmesinden doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin Keops Yazılım tarafından sona erdirilebileceğini,

o Üyeler; Takiptalebi.com servisleri kapsamında sağlanan her türlü yazılım ve içeriğin telif hakkının Keops Yazılım'a ait olduğunu, bu içeriği hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,

o Üyeler; Kurallara aykırı davrandığı takdirde Keops Yazılım'ın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

o Üyeler; Takiptalebi.com hizmetlerine erişimde kullandıkları kullanıcı adı ve şifrelerinin gizliliğinin korunmasının kendi sorumluluklarında olduğunu,

o Üyeler; Takiptalebi.com hizmetlerini kullanırken avukatlık meslek ilkelerinin gerektirdiği özeni göstererek hazırladıkları icra dosyalarındaki verilerin doğruluğunun son kontrolünü yapmakla kendilerinin yükümlü olduğunu,

o Takiptalebi.com sistemindeki faiz oranları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndaki veriler kullanılarak güncellenmektedir. Üyeler; Takiptalebi.com hizmetlerini kullanırken faiz oranları hakkında mahkeme kararlarındaki değişik uygulamaları ve/veya hesaplama şekillerini göz önünde bulundurmakla kendilerinin yükümlü olduğunu, aksi takdirde doğabilecek zararlardan Keops Yazılım’ın sorumlu tutulamayacağını,

o Üyeler; Takiptalebi.com hizmetlerini kullanmaya başlamadan önce sistemde kendilerine sunulan kullanma kılavuzunu okuyacağını,

kabul ve taahhüt eder.

4. KEOPS YAZILIM’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

o Keops Yazılım, başvurusu sırasında başvurucuya üyelik sözleşmesine ve üyelik ücretine ilişkin bilgileri beyan eder.

o Takiptalebi.com’un üyelik adımlarını tamamlayarak üyelik formunu eksiksiz ve geçerli doldurulması ve Keops Yazılım tarafından belirlenen hizmet bedelinin üye tarafından ödenmesi halinde üyelik gerçekleşir.

o Keops Yazılım herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre için askıya alabilir veya üyelere önceden haber vermek koşuluyla tamamen durdurabilir.

o Keops Yazılım, üyelerin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin veya daha fazlasının gerçekleşmesi halinde resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

- Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusunda bulunulmuş olması ya da başlatılan soruşturma nedeni ile resmi olarak bilgi istenmesi durumunda,

- Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının belirlenmesi durumunda,

- Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda.


o Keops Yazılım kendi ürettiği ve/veya satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan tüm telif haklarına sahiptir.

o Keops Yazılım, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

o Keops Yazılım, yazılımın dökümantasyon ile uyum içinde olması, matbu ve/veya manyetik ortamda sağlanan dökümantasyonunda tanımlanan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için gerekli özeni gösterecektir. Ancak, Keops Yazılım, Takiptalebi.com’un hatasız, kusursuz, mükemmel ve kullanıcının özel taleplerini tamamen karşılayacağı şekilde bir iddia ve taahhütte değildir.

o Keops Yazılım, Takiptalebi.com’un kullanımı, uygulanması ya da verilen hizmetler nedeni ile oluşabilecek sonuçlardan ve/veya bu yazılıma dayanılarak alınan kararlardan, yapılan işlemlerden doğrudan veya dolaylı oluşabilecek maddi, manevi ve hukuki sonuçlardan, bu nedenle oluşabilecek kazanç ve kayıplardan sorumlu tutulamaz.

o Keops Yazılım, Takiptalebi.com için gerekli olabilecek güncellemeleri ve herhangi bir sebeple oluşabilecek yazılım hatalarını kendisinin öngöreceği sürelerde yapmayı ve düzeltmeyi kabul ve taahhüt eder.

o Keops Yazılım, Takiptalebi.com’un sağlıklı bir şekilde çalışmasını engelleyecek olası bir teknik arıza durumunda, sistemi yeniden sağlıklı çalışabilir duruma getirebilmek için geçmiş zamandaki herhangi bir yedeğe geri döndürebilir. Bu durumda Takiptalebi.com’da teknik arıza oluştuğu zaman ile geri dönülen zaman dilimi arasındaki verilerin kaybından Keops Yazılım sorumlu tutulamaz.

o Keops Yazılım, önceden haber vermeden Takiptalebi.com yazılımında ve dökümantasyonunda değişiklik yapabilir. Keops Yazılım, bu takdirde ek sürüm ile girilmiş bilgilerin, yeni sürüm ile uyuşacağı taahhüdünü vermez.

o Anlaşmazlık durumunda T.C. İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

5. YÜRÜRLÜK

Bu sözleşme, üyelik başvurusu sırasında başvuru yapan kişi tarafından kabul edilerek yürürlüğe girer.

 

 takiptalebi.com © Ana Sayfa | Erişim